Arets - Materiály pre tlač

WORKFLOW A SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA

WORKFLOW A SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA

V oblasti zobrazovacích systémov sme schopní ponúknuť softvérové riešenia založené na  najnovších technológiách, ktoré vám umožnia maximalizovať kvalitu tlače a zároveň efektívne riadiť komplexnú, viacprocesovú produkciu.

XMF

Systém XMF Workflow spoločnosti Fujifilm je všestranný RIP (Raster Image Processor), ktorý poskytuje komplexnú správu tlačovej produkcie od odoslania súboru a schválenia úlohy až po konečné rozloženie úlohy a tlač.

• Referenčná platforma pre všestrannú tlačovú produkciu

Systém XMF Workflow poskytuje komplexnú správu tlačovej produkcie od odoslania súboru a schválenia úlohy až po konečné rozloženie úlohy a tlač. Ide o výkonné a flexibilné produkčné centrum navrhnuté tak, aby spĺňalo výrobné požiadavky spoločností zaoberajúcich sa hárkovou, webovou a digitálnou tlačou. Je postavený na technológiách PDF a JDF a ponúka bohatú sadu možností v oblasti predbežnej kontroly, správy farieb, vyraďovania a rastrov. Inteligentný pracovný postup pre výkonnú tlačovú produkciu.

• Digitálna a ofsetová výroba

XMF Workflow poskytuje skutočnú schopnosť viacerých médií. Vďaka schopnosti pripraviť PDF pre CTP alebo digitálny výstup kliknutím myši, XMF Workflow automaticky aplikuje vhodné nastavenie, správu farieb a raster, pričom zachováva integritu údajov a konzistentnosť farieb. XMF Workflow tiež umožňuje výstup sekcií do digitálnych tlačiarní na účely nátlačku.

• Pomáhame tlačiarňam pridať hodnotu pomocou 3D digitálnych modelov

Pridávanie nových služieb je kľúčom k udržaniu a získaniu obchodu. XMF Workflow vám umožňuje vytvárať 3D digitálne makety, doplnené o možnosť otáčania virtuálnych stránok v prehliadači, ktoré zobrazujú efekty rôznych typov papiera, a umožňuje vám ich odosielať aj ako samostatné. 3D makety sú vytvorené z vykreslených stránok APPE a produkčnej schémy vyradenia, a preto sú tak verným zobrazením tlačeného produktu, ako sa dá získať bez toho, aby ste na papier skutočne nanášali atrament.

• Základ pracovného toku pre budúcnosť

Pretože XMF Workflow je založený na najnovšej generácii Adobe Mercury Architecture pre APPE a využíva prístup Fujifilm „Pure PDF“, je podstatne efektívnejší pri práci s čoraz komplexnejšími súbormi PDF, ktoré budú produkovať súčasné a budúce kreatívne aplikácie. Toto je doplnené integrálnou podporou JDF a po pripojení k systémom MIS poskytuje vylepšenú komunikáciu medzi aplikáciami, predtlačovým, tlačovým a dokončovacím zariadením ako súčasť produkčného prostredia bohatého na informácie, čo prináša plnú viditeľnosť postupu prác a nákladov. Tento prístup a investície do základných technológií robia z XMF Workflow rozumnú investíciu do budúcnosti vašej tlačovej produkcie.