ARETS GRAPHICS, MATERIÁLY PRE TLAČ Telefón: 02 / 547 895 49
 

Krasovského 13
851 01 Bratislava
arets@arets.sk

tel./fax: 5478 8827
hotline technické poradenstvo: 0903 / 449 980
hotline distribúcia tovaru: 0903 / 453 687

 

TLAČOVÉ PLATNE DIGITÁLNE

TO NAJLEPŠIE Najvyššia kvalita:

Agfa AMIGO

 • bezprocesná pozitívna tlačová platňa v hrúbke 0,15 alebo 0,30 mm,
  spracovateľná pri dennom svetle, citlivosť 830 nm, Sublima 240 lpi - rozlíšenie 1-99%:
 • Oplachovací roztok: Amigo Clean out Solution

Agfa Thermostar p970

 • pozitívna tlačová platňa dodávaná v hrúbke 0,15 a 0,30 mm, citlivosť 830-1064 nm,
  rozlíšenie pri 200 lpi v rozmedzí 1-99%, manipulácia s platňou pri dennom svetle
 • Spracovateľská chemikália: Energy Developer (vývojka)

Agfa AZURA TS

 • negatívna tlačová platňa v hrúbkach 0,15, a 0,30 mm, citlivosť 830 nm,
  rozlíšenie pri 200 lpi v rozmedzí 2-98%, manipulácia s platňou pri dennom svetle
 • Spracovateľská chemikália: Azura TS Gum (pogumovací roztok)

Agfa Lithostar ultra LAP-V

 • pozitívna tlačová platňa v hrúbkach 0,15 a 0,30 mm, citlivosť 400-410 nm,
  rozlíšenie pri 200 lpi v rozmedzí 1-99%, manipulácia s platňou pri žltom ochrannom svetle.
 • Spracovateľská chemikália: L5000B vývojka, L5300B ustaľovač

Agfa N91

 • negatívna fotopolymérna platňa v hrúbkach 0,15 a 0,30 mm, citlivosť 532 nm (zelený laser).
  Rozlíšenie pri 200 lpi v rozmedzí 3-97%, manipulácia s platňou pri žltom ochrannom svetle
 • Spracovateľská chemikália: PL10 vývojka

Agfa N91 V

 • negatívna fotopolymérna platňa v hrúbkach 0,15 a 0,30 mm, citlivosť 405 nm,
  rozlíšenie pri 200 lpi v rozmedzí 3-97%, manipulácia s platňou pri žltom ochrannom svetle,
  je určená pre komerčnú tlač na veľké náklady bez vypaľovania.
 • Spracovateľská chemikália: PL10 vývojka

TLAČOVÉ PLATNE ANALÓGOVÉ POZITÍVNE

P55 Meridian

 • ofsetová tlačová platňa pre kopírovanie pozitívnych podkladov (pre hárkovú tlač)
 • pre stredne vysoké náklady
 • v sortimente sú zahrnuté hrúbky platní 0,15 a 0,30
 • Spracovateľská chemikália: Prima DP200 vývojka, Prima DP200R regenerátor

TLAČOVÉ PLATNE ANALÓGOVÉ NEGATÍVNE

N555

 • tlačová platňa CtcP vhodná pre systém BASYS PRINT
 • Spracovateľská chemikália: EN 232 vývojka

OSTATNÉ SPRACOVATEĽSKÉ CHEMIKÁLIE

Druh Označenie Balenie
Konzervačný roztok RC 795 10 litrov
Konzervačný roztok RC 510 vypaľovací 10 litrov
Čistič platní RC 910 1 liter
Čistič platní RC 95 1 liter
Korektúrne ceruzky KP010, 011  
Na tlačové platne 012 podľa hrúbky 1 ks

FILMOVÉ MATERIÁLY

AGFA ALLIANCE RECORDING

 • materiály z novej palety produktov AGFA určené pre osvitové jednotky a skenery
 • sortiment ponúka najvyššiu možnú kvalitu obrazu so všetkými výhodami postupu Rapid Access
 • expozičný vyvolávací rozsah, opakovateľnosť, ako aj malé množstvo používaných chemikálií
 • pre osvitové jednotky ponúka možnosť lineárneho osvitu pre štandardné, rastrovacie metódy
  ako aj pre stochastické rastrové technológie, napr. Agfa Cristal Raster
 • materiály sú pred, ako aj po spracovaní antistatické a takmer všetky sú dodávané v dennom balení,
  ktoré umožňuje zakladať materiál do osvitovej jednotky pri dennom svetle
 • rôzne druhy v závislosti od osvitových zariadení

Spracovateľské chemikálie pre všetky Alliance-materiály
Vývojka G101C, balenie: 4x5 litrov v kartóne
Ustaľovač G333C, balenie: 20 litrov