ARETS GRAPHICS, MATERIÁLY PRE TLAČ Telefón: 02 / 547 895 49
 

Krasovského 13
851 01 Bratislava
arets@arets.sk

tel./fax: 5478 8827
hotline technické poradenstvo: 0903 / 449 980
hotline distribúcia tovaru: 0903 / 453 687

 

Miešanie farieb Pantone

Miešanie jednotlivých odtienov farieb podla Pantone-katalógu.

V našom miešacom štúdiu vieme podla požiadavky zákazníka namiešať farbu vo zvolenom odtieni.
Miešame do 24 hodín.