ARETS GRAPHICS, MATERIÁLY PRE TLAČ Telefón: 02 / 547 895 49
 

Krasovského 13
851 01 Bratislava
arets@arets.sk

tel./fax: 5478 8827
hotline technické poradenstvo: 0903 / 449 980
hotline distribúcia tovaru: 0903 / 453 687

 

ARETS GRAPHICS spol. s r. o.
Krasovského 13
851 01 Bratislava


arets@arets.sk
tel.: 5478 9549,
tel./fax: 5478 8827

hotline technické poradenstvo: 0903 / 449 980,
hotline distribúcia tovaru: 0903 / 453 687