ARETS GRAPHICS, MATERIÁLY PRE TLAČ Telefón: 02 / 547 895 49
 

Krasovského 13
851 01 Bratislava
arets@arets.sk

tel./fax: 5478 8827
hotline technické poradenstvo: 0903 / 449 980
hotline distribúcia tovaru: 0903 / 453 687

 

Firma ARETS GRAPHICS spol.s r.o., Bratislava, vznikla v roku 1993. Svoj názov prevzala od spoločnosti, ktorá je v súčasnosti jedným z európskych lídrov vo výrobe UV tlačových farieb.
Pôvodné spojenie s firmou ARETS GRAPHICS, Belgicko, predstavovalo v začiatkoch existencie našej firmy významnú podporu, ktorá pomohla našej firme ARETS GRAPHICS, Bratislava, k následnému pevnému etablovaniu sa v segmente slovenského polygrafického trhu. Priame spojenie s výrobcami umožnilo spoločnosti ARETS GRAPHICS, Bratislava, aj na Slovensku podieľať sa na ich know-how. Pomoc zo strany výrobcov, založená na ich výskume, vývoji a technickej podpore, umožňuje zaručiť zákazníkom kvalitu a krátke dodacie termíny.

V zastúpení koncernov svetových firiem ponúkame širokú škálu produktov popredných svetových výrobcov ako sú AGFA GEVAERT, TOYO INKS, VEGRA, EGGEN, ROLLIN a iné, ktoré spĺňajú kvalitatívne požiadavky aj tých najnáročnejších zákazníkov.

Priebežne sa snažíme zaradiť do portfólia našich produktov nové produkty zohľadňujúce trendy sortimentu konvenčných tlačových farieb a lakov prísne dodržujúcich požiadavky „zeleného“ programu. Veľmi významné a hlavne technologicky veľkolepé sú novinky pre hybridné a UV technológie. Jedinečné UV-laky pre najrozsiahlejšie technické využitie vo všetkých typoch a spôsoboch použitia sa presadzujú aj pri najzložitejších aplikáciách. Technické know-how, spoločne využívané prostredníctvom materského závodu s podporou sofistikovaného laboratórneho servisu, je pre ďalší rozvoj týchto aplikácii absolútnou nutnosťou. K dokonalému a neodmysliteľnému servisu patrí aj miešanie a receptúrovanie tlačových farieb, ktoré je samozrejmou súčasťou našej bezplatnej podpory a technického servisu. Vzhľadom na to, že naši zákazníci v nemalej miere začínajú klásť veľký dôraz na ekológiu, tá sa stala pri výbere nami ponúkaných produktov základným parametrom pri ich zavádzaní na slovenský polygrafický trh.

Od začiatku existencie našej firmy až do súčasnosti, čo je už 16 rokov, považujeme dokonalý technicko - poradenský ako aj just in-time servis podporený vysokokvalifikovaným personálom za samozrejmosť. Medzi naše pravidelné aktivity patria odborné školenia a sympózia za účasti špecialistov dodávateľských firiem, ktorí napomáhajú pri predstavovaní nových technológii a výrobkov na našom trhu.