ARETS GRAPHICS, MATERIÁLY PRE TLAČ Telefón: 02 / 547 895 49
 

Krasovského 13
851 01 Bratislava
arets@arets.sk

tel./fax: 5478 8827
hotline technické poradenstvo: 0903 / 449 980
hotline distribúcia tovaru: 0903 / 453 687

 

Najvyššia kvalita: TO NAJLEPŠIE

Vývojka CTP 432.15

Nová generácia univerzálnej vývojky
pre CTP pozitívne termálne tlačové platne.

Alcolan V79.33

Vlhčiaci roztok pre hárkové ofsetové stroje na redukciu IPA.